Insolvenční kalkulačka 2024: Kolik mi zůstane při oddlužení v roce 2024?

<span>Na začátku roku 2024, se poměrně výrazně mění nezabavitelná částka při insolvenci. Základní nezabavitelné minimum, se snižuje o 933 Kč na 12 705 Kč. Během roku 2024, se bude projednávat novela insolvenčního zákona – zkrácení oddlužení na 3 roky.</span> Na začátku roku 2024, se poměrně výrazně mění nezabavitelná částka při insolvenci. Základní nezabavitelné minimum, se snižuje o 933 Kč na 12 705 Kč. Během roku 2024, se bude projednávat novela insolvenčního zákona – zkrácení oddlužení na 3 roky.

Insolvence (oddlužení) je proces, při kterém mohou dlužníci prostřednictvím soudu, vyřešit své dluhy. Během insolvence, dochází k prodeji cennějšího majetku dlužníka a jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu). Základní délka insolvence je 5 roků (může ale být i na kratší dobu – jen na 3 roky).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz by vám zůstávalo z platu (ze mzdy, či jiného příjmu), v roce 2024. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky pro oddlužení. A jaké se plánují změny insolvence, v roce 2024.

Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) od 1. 1. 2024

Pro výpočet insolvenčních srážek, je rozhodující vaše čistá mzda (nebo jiný příjem – např. nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, invalidní nebo starobní důchod aj.).

Nezabavitelná částka při insolvenci, se pak odvíjí od toho, zda máte manžela/manželku a nějaké děti (vůči kterým máte vyživovací povinnost).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelná částka při insolvenci (oddlužení) v roce 2024

Pokud jsou během oddlužení prováděny insolvenční srážky ze mzdy (z výplaty nebo i jiného příjmu), pak vám musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výpočet je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

V roce 2024, jsou větší změna, které ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky:

 • Od začátku roku 2024, platí nové normativní náklady na bydlení. Pro výpočet nezabavitelné částky je to 14 197 Kč.
 • Normativní náklady na bydlení jsou o 1400 Kč nižší, než v předchozím roce (což může znamenat snížení nezabavitelné částky a toho, kolik zůstane po srážkách ze mzdy)

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2024:

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2024 změní na 12 704,67 Kč (snížení o 933 Kč)
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2024 připočte 3 176,17 Kč (snížení o 233 Kč)

Kolik peněz mi zůstane během insolvence (oddlužení) v roce 2024?

Během insolvenčních srážek po dobu oddlužení (aktuálně 5 roků nebo i jen 3 roky), jsou prováděny srážky ze mzdy (či jiného příjmu).

Vám pak zůstává nezabavitelné minimum a dále ještě jedna třetina ze zbytku čisté výplaty (po odečtení nezabavitelné částky).

Je to méně peněz, než při běžné exekuci. Při exekuci (nepřednostní), totiž zůstávají až dvě třetiny ze zbytku mzdy.

Kolik stojí insolvence (oddlužení) v roce 2024?

Ani insolvence (oddlužení u soudu) není zadarmo. Za návrh na oddlužení zaplatíte jednorázovou částku maximálně 4840 Kč (při společném oddlužení manželů je to o něco více).

Následně také každý měsíc, platíte odměnu insolvenčnímu správci. Ten si z toho, co se vám strhne ze mzdy, bere 1089 Kč měsíčně (u společného oddlužení manželů je to 1633,50 Kč).

Jaké jsou podmínky pro insolvenci (oddlužení) v roce 2024

Aby vám soud povolil oddlužení, musí být splněno několik podmínek:

 • Musíte mít nějaké „dluhy“ – alespoň dva a musí být po splatnosti. Pokud máte jen jeden dluh, nebo pokud své dluhy ještě jakž-takž zvládáte splácet, tak vám soud oddlužení nepovolí
 • Oddlužení musí sledovat nepoctivý záměr
 • Za posledních 5 roků nesmíte mít trestním rejstříku žádné záznamy hospodářské nebo majetkové povahy
 • Za posledních 10 roků jste nesměli být v insolvenci
 • Musíte být schopni platit alespoň minimální částku 2178 Kč měsíčně (u společného oddlužení manželů je to 3267 Kč)
 • Musíte doložit všechny své dluhy, příjmy za poslední 3 roky, očekávané příjmy v dalších letech apod.

Jakmile podáte návrh na oddlužení k soudu, tak se zastaví všechny exekuce. A nemohou být ani nařízeny žádné další.

Pokud soud oddlužení schválí, tak dojde k rozprodeji vašeho majetku (s výjimkou základních věcí nebo nezbytného bydlení). A také budou 3 nebo 5 roků prováděny srážky ze mzdy (či z jiného příjmu).

Po uplynutí příslušné doby (3 nebo 5 roků), pak soud vyhodnotí vaši snahu. Pokud bude dostatečná, pak vám bude zbytek dluhů „odpuštěný“. A vy tak budete oddluženi.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2024?

Základní doba insolvence je 5 roků. V některých případech ale soud může dovolit i kratší dobu:

 • Oddlužení na 3 roky, pokud během té doby zaplatíte 60% dluhů
 • Oddlužení na 3 roky pro starobní nebo invalidní důchodce
 • Oddlužení na 3 roky pro osoby, které mají většinu dluhů z doby, než jim bylo 18 roků

Zkrácení insolvence v roce 2024 – nově jen 3 roky

V roce 2021, byl předložen návrh novely insolvenčního zákona, díky které mělo dojít ke zkrácení doby oddlužení jen na 3 roky u všech insolvencí. Tento návrh se ale nestihl včas projednat, a s podzimními parlamentními volbami, tento návrh „spadl“ pod stůl. Vzhledem k tomu, že tato změna (zkrácení insolvence na 3 roky), vyplývá z požadavku na sjednocení právních úprav v jednotlivých zemích EU, tak bylo jisté, že se návrh na zkrácení bude řešit znovu.

Na konci roku 2022, předložilo ministerstvo spravedlnosti aktualizovaný návrh novely insolvenčního zákona. Tento návrh na změnu zákona, začal v roce 2023 projednávat Parlament a Senát. V návrhu se opět mluví o zkrácení insolvence jen na 3 roky pro všechny dlužníky (jak pro běžné fyzické osoby, tak i pro OSVČ).

Schválení změny zákona (a tedy i zkrácení oddlužení), ale proběhne až v roce 2024. Změna by mohla platit nejdříve od poloviny roku 2024 (nebo dokonce až 1. 1. 2025). A podle dostupných informací, by se zkrácení insolvence týkalo jen nových případů. Všechny případy oddlužení, které nyní probíhají (nebo které ještě začnou, před platností nového zákona), by probíhaly dále podle původních podmínek.

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?