Insolvenční kalkulačka 2022: Kolik mi zůstane při oddlužení v roce 2022?

<span>Od začátku roku 2022, se mírně zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení. Od 1. 4. 2022 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce. Ohledně zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci panují nejasnosti.</span> Od začátku roku 2022, se mírně zvyšuje nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2022 se zvyšují normativní náklady na bydlení. Od 1. 4. 2022 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce. Ohledně zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci panují nejasnosti.

Insolvence (oddlužení) je proces, při kterém mohou dlužníci prostřednictvím soudu, vyřešit své dluhy. Během insolvence, dochází k prodeji cennějšího majetku dlužníka a jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu). Základní délka insolvence je 5 roků (může ale být i na kratší dobu – jen na 3 roky).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz by vám zůstávalo z platu (ze mzdy, či jiného příjmu), v roce 2022. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky pro oddlužení. A jaké se plánují změny insolvence, v roce 2022.

Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) od 1. 4. 2022

Pro výpočet insolvenčních srážek, je rozhodující vaše čistá mzda (nebo jiný příjem – např. nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, invalidní nebo starobní důchod aj.).

Nezabavitelná částka při insolvenci, se pak odvíjí od toho, zda máte manžela/manželku a nějaké děti (vůči kterým máte vyživovací povinnost).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Kolik je nezabavitelná částka při insolvenci (oddlužení) v roce 2022

Pokud jsou během oddlužení prováděny insolvenční srážky ze mzdy (z výplaty nebo i jiného příjmu), pak vám musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výpočet je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Na konci ledna 2022, bylo dále schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů (o 1120 Kč se zpětnou platností od 1. 1. 2022), což by mělo mít opět vliv na zvýšení nezabavitelné částky. Zde ale bohužel nepanuje jasná shoda. Ministerstvo spravedlnosti vydalo metodiku, dle které se toto mimořádné zvýšení zohledňuje. Některé soudy ale mají odlišný názor.

Od začátku dubna 2022, dále dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce o 390 Kč. Od 1. 4. 2022 je to částka 4250 Kč. I tato změna, ovlivňuje výpočet výše nezabavitelné částky v roce 2022.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Nejvyšší soud rozhodl, že nezabavitelné minimum bude v roce 2022 vyšší

Nejvyšší soud vydal 8. června 2022 rozhodnutí, že nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, musí být vyšší.

Rozhodnutí soudu, je nyní závazné pro všechny, kdo řeší insolvenční nebo exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, mateřská, podpora, apod.).

Aktuální nezabavitelné minimum, by tedy mělo být 9138,75 Kč. Pokud má dlužník i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak je to o 3046,25 Kč více.

Více informací o rozhodnutí Nejvyššího soudu najdete zde

Kolik peněz mi zůstane během insolvence (oddlužení) v roce 2022?

Během insolvenčních srážek po dobu oddlužení (aktuálně 5 roků nebo i jen 3 roky), jsou prováděny srážky ze mzdy (či jiného příjmu).

Vám pak zůstává nezabavitelné minimum a dále ještě jedna třetina ze zbytku čisté výplaty (po odečtení nezabavitelné částky).

Je to méně peněz, než při běžné exekuci. Při exekuci (nepřednostní), totiž zůstávají až dvě třetiny ze zbytku mzdy.

Kolik stojí insolvence (oddlužení) v roce 2022?

Ani insolvence (oddlužení u soudu) není zadarmo. Za návrh na oddlužení zaplatíte jednorázovou částku maximálně 4840 Kč (při společném oddlužení manželů je to o něco více).

Následně také každý měsíc, platíte odměnu insolvenčnímu správci. Ten si z toho, co se vám strhne ze mzdy, bere 1089 Kč měsíčně (u společného oddlužení manželů je to 1633,50 Kč).

Jaké jsou podmínky pro insolvenci (oddlužení) v roce 2022

Aby vám soud povolil oddlužení, musí být splněno několik podmínek:

 • Musíte mít nějaké „dluhy“ – alespoň dva a musí být po splatnosti. Pokud máte jen jeden dluh, nebo pokud své dluhy ještě jakž-takž zvládáte splácet, tak vám soud oddlužení nepovolí
 • Oddlužení musí sledovat nepoctivý záměr
 • Za posledních 5 roků nesmíte mít trestním rejstříku žádné záznamy hospodářské nebo majetkové povahy
 • Za posledních 10 roků jste nesměli být v insolvenci
 • Musíte být schopni platit alespoň minimální částku 2178 Kč měsíčně (u společného oddlužení manželů je to 3267 Kč)
 • Musíte doložit všechny své dluhy, příjmy za poslední 3 roky, očekávané příjmy v dalších letech apod.

Jakmile podáte návrh na oddlužení k soudu, tak se zastaví všechny exekuce. A nemohou být ani nařízeny žádné další.

Pokud soud oddlužení schválí, tak dojde k rozprodeji vašeho majetku (s výjimkou základních věcí nebo nezbytného bydlení). A také budou 3 nebo 5 roků prováděny srážky ze mzdy (či z jiného příjmu).

Po uplynutí příslušné doby (3 nebo 5 roků), pak soud vyhodnotí vaši snahu. Pokud bude dostatečná, pak vám bude zbytek dluhů „odpuštěný“. A vy tak budete oddluženi.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2022?

Základní doba insolvence je 5 roků. V některých případech ale soud může dovolit i kratší dobu:

 • Oddlužení na 3 roky, pokud během té doby zaplatíte 60% dluhů
 • Oddlužení na 3 roky pro starobní nebo invalidní důchodce
 • Oddlužení na 3 roky pro osoby, které mají většinu dluhů z doby, než jim bylo 18 roků

Zkrácení insolvence v roce 2022

V roce 2021, byl předložen návrh novely insolvenčního zákona, díky které mělo dojít ke zkrácení doby oddlužení jen na 3 roky u všech insolvencí. Tento návrh se ale nestihl včas projednat, a s podzimními parlamentními volbami, tento návrh „spadl“ pod stůl. Vzhledem k tomu, že tato změna (zkrácení insolvence na 3 roky), vyplývá z požadavku na sjednocení právních úprav v jednotlivých zemích EU, tak je pravděpodobné, že se k tomuto návrhu vrátí i nová vláda. Jestli to ale bude řešeno už v roce 2022, je zatím nejisté.

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?