Insolvenční kalkulačka 2021: Kolik mi zůstane při oddlužení v roce 2021?

<span>Od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení). V této insolvenční kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane během oddlužení v roce 2021. V průběhu roku 2021 (od 1. 7. 2021), by také mělo dojít ke zkrácení insolvence jen na 3 roky.</span> Od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení). V této insolvenční kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane během oddlužení v roce 2021. V průběhu roku 2021 (od 1. 7. 2021), by také mělo dojít ke zkrácení insolvence jen na 3 roky.

Insolvence (oddlužení) je proces, při kterém mohou dlužníci prostřednictvím soudu, vyřešit své dluhy. Během insolvence, dochází k prodeji cennějšího majetku dlužníka a jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu). Základní délka insolvence je 5 roků (může ale být i na kratší dobu – jen na 3 roky).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz by vám zůstávalo z platu (ze mzdy, či jiného příjmu), v roce 2021. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky pro oddlužení. A jaké se plánují změny insolvence, v roce 2021.

Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) od 1. 1. 2021

Pro výpočet insolvenčních srážek, je rozhodující vaše čistá mzda (nebo jiný příjem – např. nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, invalidní nebo starobní důchod aj.).

Nezabavitelná částka při insolvenci, se pak odvíjí od toho, zda máte manžela/manželku a nějaké děti (vůči kterým máte vyživovací povinnost).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelná částka při insolvenci (oddlužení) v roce 2021

Pokud jsou během oddlužení prováděny insolvenční srážky ze mzdy (z výplaty nebo i jiného příjmu), pak vám musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výpočet je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Nezabavitelné minimum při insolvenci, se od 1. 1. 2021 zvyšuje. A to díky zvýšení normativních nákladů na bydlení. Od 1. 1. 2021 platí tyto nezabavitelné částky při oddlužení:

 • Základní nezabavitelné minimum 2021 = 7873 Kč (v roce 2020 to bylo 7772 Kč)
 • Nezabavitelná částka za dítě, manželku nebo manžela 2021 = 2624,3 Kč (v roce 2020 to bylo 2590,5 Kč)

Kolik peněz mi zůstane během insolvence (oddlužení) v roce 2021?

Během insolvenčních srážek po dobu oddlužení (aktuálně 5 roků nebo i jen 3 roky), jsou prováděny srážky ze mzdy (či jiného příjmu).

Vám pak zůstává nezabavitelné minimum a dále ještě jedna třetina ze zbytku čisté výplaty (po odečtení nezabavitelné částky).

Je to méně peněz, než při běžné exekuci. Při exekuci (nepřednostní), totiž zůstávají až dvě třetiny ze zbytku mzdy.

Vzhledem k tomu, že se plánuje zvýšení čisté mzdy v roce 2021 (měla by se zrušit superhrubá mzda a zvýší se i daňové slevy), pak to bude znamenat, že lidem v insolvenci může zůstávat více peněz.

Kolik stojí insolvence (oddlužení) v roce 2021?

Ani insolvence (oddlužení u soudu) není zadarmo. Za návrh na oddlužení zaplatíte jednorázovou částku maximálně 4840 Kč (při společném oddlužení manželů je to o něco více).

Následně také každý měsíc, platíte odměnu insolvenčnímu správci. Ten si z toho, co se vám strhne ze mzdy, bere 1089 Kč měsíčně (u společného oddlužení manželů je to 1633,50 Kč).

Jaké jsou podmínky pro insolvenci (oddlužení) v roce 2021

Aby vám soud povolil oddlužení, musí být splněno několik podmínek:

 • Musíte mít nějaké „dluhy“ – alespoň dva a musí být po splatnosti. Pokud máte jen jeden dluh, nebo pokud své dluhy ještě jakž-takž zvládáte splácet, tak vám soud oddlužení nepovolí
 • Oddlužení musí sledovat nepoctivý záměr
 • Za posledních 5 roků nesmíte mít trestním rejstříku žádné záznamy hospodářské nebo majetkové povahy
 • Za posledních 10 roků jste nesměli být v insolvenci
 • Musíte být schopni platit alespoň minimální částku 2178 Kč měsíčně (u společného oddlužení manželů je to 3267 Kč)
 • Musíte doložit všechny své dluhy, příjmy za poslední 3 roky, očekávané příjmy v dalších letech apod.

Jakmile podáte návrh na oddlužení k soudu, tak se zastaví všechny exekuce. A nemohou být ani nařízeny žádné další.

Pokud soud oddlužení schválí, tak dojde k rozprodeji vašeho majetku (s výjimkou základních věcí nebo nezbytného bydlení). A také budou 3 nebo 5 roků prováděny srážky ze mzdy (či z jiného příjmu).

Po uplynutí příslušné doby (3 nebo 5 roků), pak soud vyhodnotí vaši snahu. Pokud bude dostatečná, pak vám bude zbytek dluhů „odpuštěný“. A vy tak budete oddluženi.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2021?

Základní doba insolvence je 5 roků. V některých případech ale soud může dovolit i kratší dobu:

 • Oddlužení na 3 roky, pokud během té doby zaplatíte 60% dluhů
 • Oddlužení na 3 roky pro starobní nebo invalidní důchodce
 • Oddlužení na 3 roky pro osoby, které mají většinu dluhů z doby, než jim bylo 18 roků

Zkrácení insolvence od 1. 7. 2021

Pro rok 2021 se připravuje jedna zásadní změna. Doba (délka) oddlužení, by se měla zkrátit všem jen na 3 roky. Řeší to novela insolvenčního zákona, který by měl začít platit od 1. 7. 2021. Všechny insolvence, zahájené po tomto datu, by měly být už jen na 3 roky.

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?