Zvýšení přídavku na dítě v roce 2021 – kalkulačka a nové podmínky

<span>Od začátku července 2021, se zvyšují přídavky na dítě o 26%. Podle věku dítěte, to bude o 130 až 380 Kč. Změní se i podmínky. Nově budou mít na dětské přídavky nárok i rodiny s vyššími příjmy. Nárok bude při příjmu do 3,4 násobku životního minima.</span> Od začátku července 2021, se zvyšují přídavky na dítě o 26%. Podle věku dítěte, to bude o 130 až 380 Kč. Změní se i podmínky. Nově budou mít na dětské přídavky nárok i rodiny s vyššími příjmy. Nárok bude při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

V roce 2021, by se měly zásadním způsobem, změnit podmínky pro nárok na přídavek na dítě. Zatímco již nějakou dobu, mají na tuto sociální dávku nárok rodiny, u kterých průměrný měsíční příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima, od začátku července se to změní na 3,4 násobek životního minima.

Nárok na dětské přídavky, by tak mělo mít mnohem více rodin. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odhaduje, že zatímco nyní má na dětské přídavky nárok cca 240 tisíc dětí, nově to bude až 620 tisíc dětí.

Kromě změny podmínek, by od začátku července mělo dojít ke zvýšení příspěvku na dítě o cca 26%. Podle věku dítěte, se přídavek zvýší o 130 až 380 Kč.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda budete mít od července 2021 nárok na příspěvek na dítě, a kolik byste mohli dostat peněz, po zvýšení.

Aktualizace: 23. duben 2021

Zvýšení přídavků na dítě, bylo schváleno Parlamentem (mělo by začít platit od července 2021). Základní příspěvek na dítě by se měl zvýšit o 130 – 180 Kč. Zvýšený příspěvek by se měl navýšit o 330 – 380 Kč.

Společně s tím, bylo schváleno i zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě o 15%. Daňové zvýhodnění na druhé dítě by nově mělo být 22 315 Kč ročně a daňové zvýhodnění na třetí (a každé další dítě) by mělo být 27 835 Kč. A to již u příjmů za rok 2021.

Změny ještě musí schválit Senát, a podepsat prezident. Platit by mohly od 1. 7. 2021.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení přídavku na dítě a nárok podle nových podmínek od 1. 7. 2021

Ke změně podmínek, pro nárok na příspěvek na dítě, by mělo dojít od začátku července 2021. Nově bude nárok, pokud průměrný (čistý) měsíční příjem rodiny, nepřekročí 3,4 násobek životního minima:

Kalkulačka přídavky na děti od 1.7.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

O kolik se zvýší přídavky na dítě od července 2021?

Zvýšení příspěvku na dítě, by mělo být o 26%. Na konci roku 2020 (v prosinci) o tom rozhodla vláda. Aby tato změna začala platit, je nutný ještě souhlas parlamentu a senátu. Pokud bude změna schválena, začala by platit od 1. 7. 2021.

Zvýšení příspěvku na dítě by se týkalo všech věkových kategorií, jednalo by se o zvýšení o 130 až 380 Kč.

Přídavek na dítě, je vyplácen ve dvou rozdílných sazbách – podle toho, jak jsou splněny podmínky:

  • Základní výše příspěvku na dítě – nárok mají všechny rodiny, které mají průměrný měsíční příjem do 2,7 násobku životního minima (od 1. 7. 2021 to bude do 3,4 násobku životního minima)
  • Zvýšené přídavky na dítě (nově až o 500 Kč více) – nárok mají rodiny, kde kromě výše uvedené podmínky, má alespoň jeden ze členů rodiny, příjem ze zaměstnání nebo podnikání (nebo srovnatelný příjem, jako je podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenská či ošetřovné), ve výši minimálně 3860 Kč měsíčně

Kolik jsou přídavky na dítě do 30. 6. 2021

Výše přídavku na dítě, která platí na začátku roku 2021 (minimálně do 30. 6. 2021) je tato:

Příspěvek na dítě Základní příspěvek Zvýšený příspěvek
Dítě do 6 roků 500 Kč 800 Kč
Dítě 6 – 15 roků 610 Kč 910 Kč
Dítě do 26 roků 700 Kč 1 000 Kč

Kolik budou přídavky na dítě od 1. 7. 2021?

Od začátku července 2021, by se měly přídavky na dítě zvýšit o 26 – 38%, tj. o 130 – 380 Kč. Od 1. 7. 2021, by měly být dětské přídavky, v této výši:

Příspěvek na dítě Základní příspěvek Zvýšený příspěvek Zvýšení
Dítě do 6 roků 630 Kč 1 130 Kč +130 Kč / +330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1 270 Kč +160 Kč / +360 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 1 380 Kč +180 Kč / +380 Kč

Změna podmínek pro nárok na příspěvek na dítě v roce 2021

Jak již bylo v úvodu zmíněno, od července 2021 by měly mít na dětské přídavky nárok i rodiny s vyššími příjmy. Namísto současného 2,7 násobku životního minima, bude nárok až do 3,4 násobku životního minima.

A to je poměrně velký rozdíl. Pokud bychom si to měli ukázat na příkladu rodiny se dvěma dětmi, ve věku 5 a 7 roků, tak do 30. 6. 2021 má tato rodina nárok na přídavky, pokud průměrný měsíční příjem nepřekročí 30 078 Kč.

Od prvního července 2021, bude mít tato rodina nárok na dětské přídavky, až do příjmu 37 876 Kč. Tedy při příjmu o 7800 Kč vyšším než doposud. A to je poměrně velká změna.

Vzhledem k tomu, že od února 2021 se většině zaměstnanců zvyšuje čistá výplata (od 1. 1. 2021 se ruší superhrubá mzda a zvyšuje i daňová sleva, projeví se to od výplaty v únoru 2021), tak může hrozit, že část rodin od dubna o přídavky na dítě přijde. Takto by o přídavky přišli jen na pár měsíců.

Jak se posuzuje příjem pro nárok na dětské přídavky?

Dětské přídavky se vyřizují na Úřadu práce. Výše příjmu se dokládá prostřednictvím příslušného formuláře – doklad o výši čtvrtletního příjmu. Toto potvrzení, je potřeba na Úřad práce dokládat 4x za rok – obvykle v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu.

Jako příjem, se započítává například: čistá výplata ze zaměstnání (nebo i příjem z DPP nebo DPČ), podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Dále také nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), důchodové dávky (invalidní nebo starobní důchod) nebo i další pravidelné příjmy.

Jako příjem se naopak nepočítají některé sociální dávky – příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, přídavky na dítě, porodné, apod.

Počítá se i příjem z podnikání. A to buď jedna dvanáctina příjmů v daňovém přiznání a/nebo minimálně jedna polovina z průměrné mzdy (do poloviny roku 2021 je to minimálně 17 000 Kč).

Pokud má někdo podnikání, jen jako vedlejší činnost, pak se počítá příjem z daňového přiznání, nebo případně jedna čtvrtina z průměrné mzdy (do poloviny roku 2021 je to 8500 Kč).

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?