Přídavky na dítě v roce 2024 – kalkulačka a nové podmínky

<span>V roce 2024 jsou přídavky na dítě 1330 - 1580 Kč (podle věku dítěte). V minulém roce se také zvýšilo životné a existenční minimum. Díky tomu může mít na příspěvek nárok více dětí (rodin). Aktuálně dostává přídavky přibližně 370 tisíc dětí</span> V roce 2024 jsou přídavky na dítě 1330 - 1580 Kč (podle věku dítěte). V minulém roce se také zvýšilo životné a existenční minimum. Díky tomu může mít na příspěvek nárok více dětí (rodin). Aktuálně dostává přídavky přibližně 370 tisíc dětí

V minulém roce, došlo ke zvýšení u přídavků na dítě. Od 1. 1. 2023, se dětské přídavky zvýšily o 200 Kč měsíčně (aktuálně tedy 1330 – 1580 Kč, podle věku dítěte).

Současně se zvýšením příspěvku, se v minulém roce zvyšovaly i částky životního a existenčního minima (zvýšení o 5,2% od 1. 1. 2023).

Od toho, kolik je životní minimum, se následně odvíjí i nárok na přídavky na dítě. Nárok na tuto sociální dávku, mají rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima.

Podle aktuálních statistik, dostává přídavky, přibližně 370 tisíc dětí. Díky zvýšení životního minima, jich nyní může být i více (nárok může mít více rodin).

Vyřízení přídavků na dítě online (přes internet)

Během minulého roku, připravilo MPSV nové formuláře pro některé sociální dávky. Příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, nebo právě i přídavky na dítě, je nově možné vyřizovat i jenom přes internet (zůstala ale zachována možnost osobního vyřízení na Úřadu práce).

Na webu MPSV, je možné prostřednictvím nové online aplikace vyplnit poměrně jednoduchou žádost o přídavky. Nemělo by být potřeba dokládat nějaká potvrzení nebo jiné dokumenty (v některých případech si je ale může Úřad práce vyžádat).

Pro vyřízení žádosti o sociální dávky, má Úřad práce standardní lhůtu 30 dní (v poslední době je ale řada případů, kdy Úřad práce nestíhá, a vyřizuje žádosti se zpožděním, někdy až 90 dní).

Kalkulačka: Výpočet přídavku na dítě v roce 2024

Na přídavky je nárok, pokud průměrný (čistý) měsíční příjem rodiny, nepřekročí 3,4 násobek životního minima. Životní minimum se zvýšilo od začátku roku 2023. V roce 2024, by měly platit stejné podmínky:

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě 2024?

Od 1. ledna 2023, se všechny dětské přídavky zvýšily o 200 Kč. Zvýšení příspěvku na dítě se týkalo všech věkových kategorií (stejné navýšení pro všechny příjemce dávky).

Přídavek na dítě, je vyplácen ve dvou rozdílných sazbách – podle toho, jak jsou splněny podmínky:

  • Základní výše příspěvku na dítě – nárok mají všechny rodiny, které mají průměrný měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima
  • Zvýšené přídavky na dítě ( o 500 Kč více) – nárok mají rodiny, kde kromě výše uvedené podmínky, má alespoň jeden ze členů rodiny, příjem ze zaměstnání nebo podnikání (nebo srovnatelný příjem, jako je podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenská či ošetřovné), ve výši minimálně 4860 Kč měsíčně

Kolik budou přídavky na dítě v roce 2024?

Od začátku ledna 2023, se přídavky na dítě zvýšily o 200 Kč. Od 1. 1. 2023, jsou dětské přídavky, v této výši:

Příspěvek na dítě Základní příspěvek Zvýšený příspěvek Zvýšení
Dítě do 6 roků 830 Kč 1 330 Kč +200 Kč / +200 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1 470 Kč +200 Kč / +200 Kč
Dítě do 26 roků 1080 Kč 1 580 Kč +200 Kč / +200 Kč

Podmínky pro nárok na příspěvek na dítě v roce 2024

Jak již bylo v úvodu zmíněno, na dětské přídavky mají nárok i rodiny s vyššími příjmy. Dříve to bylo jen do příjmu ve výši 2,7 násobku životního minima, podle aktuálních podmínek je nárok až do 3,4 násobku životního minima. Od ledna 2023, se k tomu přidává ještě zvýšení  životního minima.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že v roce 2024, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 23 630 Kč. Tedy při příjmu o něco vyšším, než v minulém roce.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je v roce 2024, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 45 798 Kč. Tedy opět i při příjmu, který je o cca 2200 Kč vyšší, než v minulém roce.

Jak se posuzuje příjem pro nárok na dětské přídavky?

Dětské přídavky se vyřizují na Úřadu práce. Od minulého roku, je možné vyřídit přídavky i přes internet, prostřednictvím nového formuláře. Pro vyřízení, už obvykle nejsou potřeba žádná potvrzení nebo jiné dokumenty (dokládání potvrzení vyžaduje úřad, jen pokud jsou nejasnosti).

Jako příjem, se započítává například: čistá výplata ze zaměstnání (nebo i příjem z DPP nebo DPČ), podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Dále také nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), důchodové dávky (invalidní nebo starobní důchod) nebo i další pravidelné příjmy.

Jako příjem se naopak nepočítají některé sociální dávky – příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, přídavky na dítě, porodné, apod.

Počítá se i příjem z podnikání. A to buď jedna dvanáctina příjmů v daňovém přiznání a/nebo minimálně jedna polovina z průměrné mzdy (do poloviny roku 2024 je to minimálně 20 100 Kč).

Pokud má někdo podnikání, jen jako vedlejší činnost, pak se počítá příjem z daňového přiznání, nebo případně jedna čtvrtina z průměrné mzdy (do poloviny roku 2024 je to 10 000 Kč).

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?