Rodičovský příspěvek 2024 – zvýšení rodičovské na 350 000 Kč od 1. 1. 2024

<span>Na konci srpna 2023, by se měl projednávat návrh na zvýšení rodičovské od 1. 1. 2024. Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit o 50 000 Kč (na 350 000 Kč pro jedno dítě nebo na 525 000 Kč u dvojčat). Na zvýšenou rodičovskou ale zřejmě bude nárok jen u dětí narozených až v roce 2024.</span> Na konci srpna 2023, by se měl projednávat návrh na zvýšení rodičovské od 1. 1. 2024. Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit o 50 000 Kč (na 350 000 Kč pro jedno dítě nebo na 525 000 Kč u dvojčat). Na zvýšenou rodičovskou ale zřejmě bude nárok jen u dětí narozených až v roce 2024.

Už na konci letních prázdnin (na konci srpna 2023), by se v parlamentu mělo hlasovat o návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024.

Zvýšení rodičovské navrhuje vláda od začátku roku 2024. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 000 Kč (tedy na 350 000 Kč). Ale jenom pro některé maminky.

Zvýšení rodičovské v roce 2024 na 350 000 Kč

O možném zvýšení rodičovského příspěvku, se mluví již delší dobu. Kvůli vysoké inflaci, bylo navrhováno navýšení celkové částky, která se vyplácí maminkám na rodičovské dovolené, už v minulém roce. Návrh ale nebyl schválen.

O dalším zvýšení, se začalo mluvit již v první polovině roku 2023. O tom, že rodičovská aktuálně neodpovídá vysoké inflaci a zvýšeným nákladům na živobytí, asi není potřeba dlouze diskutovat.

Na zvýšení rodičovské se ostatně shoduje jak vláda, tak i opoziční politici. Vzhledem k nutnosti šetřit, ale vláda navrhuje pouze omezené zvýšení rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek v roce 2024

  • Rodičovský příspěvek by se měl od 1. 1. 2024 zvýšit o 50 000 Kč
  • Celková částka rodičovské na jedno dítě, by se zvýšila na 350 000 Kč
  • Celková částka rodičovské u dvojčat, by se zvýšila na 525 000 Kč
  • Na zvýšený rodičovský příspěvek, by ale byl nárok jen u dětí, které se narodí od 1. 1. 2024

Zvýšený rodičovský příspěvek jen pro děti narození v roce 2024

Když se naposledy zvyšoval rodičovský příspěvek (v roce 2020, se rodičovská zvýšila o 80 000 Kč, z 220 tisíc na 300 tisíc), tak měly na zvýšenou částku, nárok všechny maminky. I ty, které už byly na rodičovské.

Při zvýšení rodičovského příspěvku na začátku roku 2024, to ale má být jinak. Podle návrhu vlády, by se měl rodičovský příspěvek zvýšit jen u dětí, které se narodí až v roce 2024. Tedy u dětí, narozených nejdříve od 1. 1. 2024.

Všechny ostatní děti (a jejich rodiče), budou mít smůlu. Pokud by se dítě narodilo ještě před koncem roku 2023, tak by byl nárok jen na původní částku rodičovské (jenom na 300 tisíc nebo 450 tisíc u dvojčat).

Jedním ze zvažovaných návrhů na zvýšení rodičovské, byla i možnost, že by se alespoň „něco málo“ přidalo i dětem narozeným v roce 2023 nebo v roce 2022. To ale vláda neschválila (z důvodu šetření a úsporných opatření).

O návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku, ale musí rozhodnout poslanci v Parlamentu, a senátoři v Senátu. Během projednávání změny zákona, může být přijata i nějaká jiná podoba zvýšení. Takže zatím ještě není definitivně jisté, kdo bude/nebude mít nárok na vyšší rodičovskou v roce 2024.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek a jaké jsou podmínky?

Rodičovský příspěvek, je základní sociální dávka, pro rodiny s malými dětmi. Na rodičovský příspěvek, má nárok jeden z rodičů (který pečuje o dítě), až do jeho 4 roků (nebo do vyčerpání celé částky).

Na rodičovský příspěvek, je nárok po skončení mateřské dovolené (resp. po skončení peněžité pomoci v mateřství). Nebo je na něj nárok hned po porodu (pokud není nárok na PPM).

U rodičovského příspěvku, není podmínkou nějaká minimální doba v zaměstnání (jako u peněžité pomoci v mateřství). Na rodičovskou tak mají nárok i nezaměstnané maminky, nebo například i studentky.

Příjem ze zaměstnání (před začátkem rodičovské), může hrát roli jenom pro možnost zvolit si vyšší měsíční částku.

Rodičovský příspěvek může být vyplácen ve výši do 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat do 19 500 Kč). Nebo i více, pokud měl alespoň jeden z rodičů příjem ze zaměstnání (je u něj možné stanovit vyměřovací základ).

Tyto základní podmínky pro rodičovskou by se v roce 2024 měnit neměly. Vláda ale současně navrhuje i možné zkrácení rodičovské jenom na 3 roky.

Zkrácení rodičovské jenom na 3 roky v roce 2024

Společně se zvýšením rodičovského příspěvku, je navrhováno i zkrácení maximální doby, po kterou je možné čerpat rodičovskou.

Podle aktuálních podmínek, je možné rozložit výplatu rodičovské, až do 4 roků dítěte. Je pak sice vyplácena jen poměrně nízká měsíční částka, ale je to alespoň nějaký pravidelný příjem pro ty, kdo chtějí být doma s dítětem delší dobu (navíc po dobu vyplácení rodičovského příspěvku, je plátcem zdravotního pojištění stát).

Vláda chce ale navrhnout, aby se zkrátila doba čerpání rodičovské jenom na 3 roky. Má to určitou logiku. Už nyní, je možné mít v zaměstnání rodičovskou dovolenou, jenom do 3 narozenin dítě.

Kdo chce být doma s dítětem až do jeho 4 roků, tak si musí v zaměstnání domluvit neplacené volno, nebo to vyřešit nějak jinak.

Zatím ale není jisté, jestli by se i tato změna měla týkat jenom dětí narozených od 1. 1. 2024, nebo jestli by to platilo pro všechny maminky na rodičovské. Jasno by mělo být už na začátku podzimu 2023.

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?