Výpočet dovolené 2024 – převedení dovolené do dalšího roku

<span>Nevyčerpaná dovolená na konci roku „nepropadne“, ale převádí se do dalšího roku (proplacení dovolené je možné jen při ukončení zaměstnání). Od 1. 1. 2024 budou mít nárok na dovolenou i dohodáři. O termínu čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnavatel.</span> Nevyčerpaná dovolená na konci roku „nepropadne“, ale převádí se do dalšího roku (proplacení dovolené je možné jen při ukončení zaměstnání). Od 1. 1. 2024 budou mít nárok na dovolenou i dohodáři. O termínu čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnavatel.

Na konci roku, může některým zaměstnancům zůstávat nevyčerpaná dovolená. V následujícím článku, se podíváme na to, jak je to s možností převedení dovolené do dalšího roku (jestli musí zaměstnavatel dovolit převedení dovolené nebo ne). Nebo jak je to s možností převedení dovolené k novému zaměstnavateli.

Najdete zde i kalkulačku pro výpočet nároku na dovolenou v roce 2024. Podmínky pro nárok a výpočet dovolené, se v roce 2024 nemění. Jde zde pouze jedna novinka – od 1. 1. 2024 budou mít nárok na placenou dovolenou i dohodáři (bude nárok na dovolenou u DPP a DPČ).

Kalkulačka: Výpočet nároku na dovolenou v roce 2024

Nárok na dovolenou v zaměstnání vzniká, pokud jsou v kalendářním roce, odpracovány alespoň 4 týdny. Za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby), je nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

Pokud je v zaměstnání odpracováno alespoň 12 týdnů, pak se pro nárok na dovolenou může započítat i neschopenka (pracovní neschopnost), karanténa, nebo rodičovská dovolená. Maximálně ale 20 týdnů za rok.

Jiné doby, kdy zaměstnanec nepracuje (jako je čerpání řádné dovolené nebo mateřská dovolená), se pro nárok na dovolenou započítají v plném rozsahu.

Pro výpočet poměrné části dovolené v roce 2024, je nutné zadat počet odpracovaných týdnů, celkový nárok na dovolenou za rok (4, 5, 8 týdnů nebo jiná délka dovolené), týdenní pracovní dobu (40 hodin/týden, 38,5 hodiny/týden, 37,5 hodiny/ týden nebo jinou) a případný nárok na dodatkovou dovolenou.

Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají jako "odpracovaná" doba, maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, budou mít nárok na placenou dovolenou i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ):

  • Nárok na dovolenou u dohody vzniká po odpracování minimálně 80 hodin
  • Pro výpočet dovolené u dohody se použije fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin/týden
  • U dohody DPP může být nárok na 24 hodin dovolené za rok
  • U dohody DPČ může být nárok na 80 hodin dovolené za rok
  • Podmínky pro čerpání dovolené, jsou pro dohody stejné, jako u ostatních zaměstnanců
  • U dohody DPP nebo DPČ je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, při ukončení dohody

Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ od roku 2024

Převedení nevyčerpané dovolené do dalšího roku 2024

Pokud před koncem roku nestíháte vyčerpat dovolenou, pak nemusíte mít strach. Nevyčerpaná dovolená vám nemůže propadnout.

Pokud není možné dovolenou čerpat z nějakých objektivních důvodů, pak se automaticky převádí do dalšího roku. O převedení dovolené není potřeba nějak speciálně žádat, dovolená se převádí „automaticky“.

Pro převedenou dovolenou, pak platí mírně odlišné podmínky (čerpá se přednostně, pokud není určen termín čerpání do 30. 6. 2024, tak si následně o termínu čerpání dovolené rozhoduje zaměstnanec sám – nepotřebuje souhlas zaměstnavatele).

Může zaměstnavatel nařídit povinné čerpání dovolené před koncem roku?

Zaměstnavatel má ale povinnost (ukládá mu to přímo zákoník práce), aby u zaměstnanců zajistil čerpání dovolené do konce kalendářního roku.

Viz paragraf 218, odstavec 1, zákoník práce:

(1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

O termínu čerpání dovolené rozhoduje vždy zaměstnavatel. Má sice povinnost, aby přihlédnul k tomu, co si přeje zaměstnanec, konečné slovo, má ale šéf. Musí ale splnit zákonnou podmínku, že termín dovolené musí být oznámen nejméně 14 dní předem.

Musí zaměstnavatel schválit převedení dovolené do příštího roku?

Zákoník práce připouští, aby byla část dovolené převedena do následujícího roku. Zde ale pozor na to, že to není povinnost zaměstnavatele.

Pokud zaměstnanec písemně požádá o převedení části dovolené (pouze ale to co je nad 4 týdny, resp., to co je nad 6 týdnů u pedagogických a akademických pracovníků), pak by to měl zaměstnavatel zohlednit.

Viz paragraf 218, odstavec 2, zákoník práce:

(2) S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.

Převedení dovolené kvůli neschopence, rodičovské, mateřské, …

U zaměstnance může nastat řada objektivních důvodů, proč nemůže čerpat dovolenou do konce kalendářního roku. Může to být například pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, nebo i další překážky na straně zaměstnance.

V těchto případech se dovolená převádí automaticky (není potřeba o nic žádat). V takovém případě by měl následně zaměstnavatel určit termín čerpání převedené dovolené nejpozději do 30. 6. 2024 (resp. po skončení překážky na straně zaměstnance).

Může zaměstnavatel dovolit převedení maximálně 5 dní dovolené?

V některých firmách je stanoveno, že zaměstnanci si mohou do dalšího roku převádět maximálně 5 dní dovolené (nebo případně nějaký jiný počet dní).

Jak vyplývá již z informací uvedených výše – zaměstnavatel by měl podle zákoníku práce zajistit čerpání dovolené do konce aktuálního kalendářního roku (pokud tomu nebrání nějaké vážné provozní důvody, nebo nějaké překážky na straně zaměstnance).

Převedení dovolené (i bez vážných provozních důvodů nebo překážek u zaměstnance) je možné, ale mělo by to být spíše výjimečně. A měla by se převádět pouze dovolená, která je nad rámec základních 4 týdnů (resp. nad 6 týdnů ve školství).

Zaměstnavatel má tedy právo, stanovit si interní pravidla pro čerpání a převádění dovolené. Pokud tato pravidla nejsou v rozporu s tím, co říká zákoník práce, pak se proti nim nedá protestovat.

Stále platí, že o termínu dovolené může rozhodnout zaměstnavatel (má právo nařídit čerpání dovolené, pokud to oznámí alespoň 14 dní předem).

Převedení nevyčerpané dovolené do nové práce (k novému zaměstnavateli)

Při ukončení zaměstnání, je nárok na proplacení dovolené (je to jediný případ, kdy může zaměstnavatel proplatit nevyčerpanou dovolenou).

Nebo je možné požadovat i převedení nevyčerpané dovolené k novému zaměstnavateli (do nové práce).

Nový zaměstnavatel, může zaměstnanci poskytnout i dovolenou, na kterou mu vznikl nárok u předchozího zaměstnavatele.

O tuto možnost, ale musí zaměstnanec požádat už ve „starém“ zaměstnání (nejpozději před skončením pracovního poměru). A je nutný souhlas i v nové firmě (zaměstnavatelé se pak mezi sebou „vyrovnají“ – dohodnou se na výši úhrady za náhradu mzdy nebo platu).

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?