Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2021

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka placená na základě nemocenské pojištění zaměstnanců nebo OSVČ. Na PPM máte nárok zpravidla během mateřské dovolené. Délka mateřské je 28 týdnů (196 dní) na jedno dítě nebo 37 týdnů (259 dní) na dvojčata. PPM je 70% z průměrné hrubé mzdy (redukovaného vyměřovacího základu).
Pro výpočet čisté mzdy je rozhodující vaše hrubá mzda. Ta zahrnuje všechny nárokové i nenárokové složky.