Kalkulačka: Podpora v nezaměstnanosti 2024 (podmínky, přivýdělek, brigáda)

<span>Na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce je nárok, pokud je odpracováno minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky. Od začátku roku 2024, by se měly zpřísnit podmínky pro opakovanou podporu. Od 1. 1. 2024 se zvýší i maximální podpora, nebo maximální částka pro přivýdělek pro nezaměstnané.</span> Na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce je nárok, pokud je odpracováno minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky. Od začátku roku 2024, by se měly zpřísnit podmínky pro opakovanou podporu. Od 1. 1. 2024 se zvýší i maximální podpora, nebo maximální částka pro přivýdělek pro nezaměstnané.

Na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce je nárok, pokud je splněna základní podmínka – minimální odpracovaná dona 12 měsíců za poslední dva roky. Na podporu může být nárok 5 měsíců (u starších osob i 8 nebo 11 měsíců).

Na podporu v nezaměstnanosti ale není nárok „automaticky“. Musí být splněna řada podmínek. Mimo jiné je nutné stát se uchazečem o zaměstnání – evidence na Úřadu práce, aktivní hledání nové práce, pravidelné schůzky na ÚP, a další povinnosti.

Změna podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti 2024

V roce 2023, navrhuje vláda velké množství změn. Mají se měnit důchody (ty současné i budoucí), budou se zvyšovat daně, a je i mnoho dalších úsporných opatření (celkem se má měnit přes 50 různých zákonů). Některé plánované změny, se dotknou i podpory v nezaměstnanosti.

Zpřísnění podmínek – delší minimální odpracovaná doba v novém zaměstnání

Vláda plánuje zpřísnit podmínky, pro nárok na podporu od Úřadu práce. Zpřísnění podmínek by se dotklo případů, kdy je žádáno o podporu opakovaně, jen krátce po sobě.

Nyní je na další podporu od Úřadu práce nárok, pokud jsou v novém zaměstnání odpracovány alespoň 3 nebo 6 měsíců (záleží, jestli byla předchozí podpora vyčerpána celá, nebo jen část).

Podle nových podmínek (které platí od ledna 2024), bude pro další podporu nutné pracovat minimálně 5  měsíců v novém zaměstnání (pokud předchozí podpora nebyla vyčerpána celá) nebo 9 měsíců (pokud byla předchozí podpora vyčerpána celá).

Změna podmínek – odstupné už nebude ovlivňovat výplatu podpory

Další změna se týká případů, kdy při výpovědi vzniká nárok na odstupné. Doposud se podpora v nezaměstnanosti nevyplácela po dobu, za kterou bylo vyplaceno odstupné.

Pokud je při výpovědi vyplaceno odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, pak se podpora nevyplácí po dobu první 3 měsíce. Podpora se tím sice nekrátí, je ale vyplácena až později.

I to by se mělo změnit (od začátku roku 2024). Podpora se bude opět platit hned od začátku evidence na Úřadu práce, bez ohledu na to jestli byl/nebyl nárok na odstupné.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá z průměrné mzdy v posledním zaměstnání. Jedná se o průměrný čistý měsíční výdělek za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí. Potvrzení pro Úřad práce, vystavuje zaměstnavatel při ukončení zaměstnání (viz kalkulačka pro výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Další kalkulačky 2024:

Podpora v nezaměstnanosti pro živnostníky (OSVČ) v roce 2024

Na podporu pro nezaměstnané, mohou mít nárok i živnostníci. Na podporu je nárok při přerušení, nebo po ukončení podnikání OSVČ. Podmínky, pro nárok na podporu, jsou podobné, jako u zaměstnanců.

I OSVČ musí mít minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění (placení sociálního pojištění) za poslední 2 roky.

Živnostníci ale obvykle dostanou jen poměrně nízkou podporu. Při placení minimálního sociálního pojištění (v roce 2024 je to 3 852 Kč měsíčně), vychází podpora jen na cca 8575 Kč během prvních dvou měsíců. Poté je to ještě méně.

Kalkulačka: Výpočet podpory pro OSVČ po skončení nebo přerušení podnikání 2024

Maximální podpora v nezaměstnanosti 2024

Maximální částka, kterou Úřad práce vyplácí jako podporu pro nezaměstnané, je omezená. I když by měl někdo velmi vysokou výplatu (vysoký průměrný čistý výdělek), může dostat jen určitou maximální částku.

Toto maximum se zvyšuje vždy na začátku roku (odvíjí se od průměrné mzdy v ČR, pro rok 2024 se vychází z 42 427 Kč):

  • Maximální podpora pro nezaměstnané = 58% z průměrné mzdy v ČR = 24 608 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci = 65% z průměrní mzdy v ČR = 27 578 Kč

Výpočet podpory pro nezaměstnané 2024

Podpora v nezaměstnanosti, se vypočítá individuálně, podle předchozích příjmů v posledním zaměstnání (týká se i ukončení krátkodobého zaměstnání ve zkušební době, nebo při ukončení práce na DPČ). Pokud měl někdo nízkou výplatu, dostane jen nízkou podporu v nezaměstnanosti:

  • 65% z průměrného výdělku první a druhý měsíc
  • 50% z průměrného výdělku třetí a čtvrtý měsíc
  • 45% z průměrného výdělku pátý až 11 měsíc

Pokud je ale zaměstnání ukončeno výpovědí nebo dohodou bez vážného důvodu (paragraf 5c, zákon o zaměstnanosti), pak je podpora po celou dobu jen 45%.

Minimální podpora v nezaměstnanosti 2024

V některých případech, je na Úřadu práce nárok jen na minimální podporu.

Na nízkou podporu, může být nárok po ukončení zaměstnání na dohodu (DPP nebo DPČ), ve které byl jen nízký příjem. Nebo po ukončení zaměstnání jen na částečný (zkrácený) úvazek.

V jiných případech, je nárok na podporu, i když se nejedná o ukončení předchozího zaměstnání.

Na minimální podporu je nárok, například i po skončení rodičovské (péče o dítě až do 4 roků), po skončení nemocenské (neschopenka po skončeném zaměstnání s nárokem na nemocenské dávky). Nebo i v dalších případech.

Výpočet minimální podpora v nezaměstnanosti 2024

Pokud poslední ukončená činnost není zaměstnání (nebo není možné doložit průměrný výdělek z jiného důvodu), pak se podpora vypočítá z průměrné mzdy v ČR:

  • První a druhý měsíc je to 15% z průměrné mzdy v ČR = 6 365 Kč
  • Třetí a čtvrtý měsíce je to 12% z průměrné mzdy v ČR = 5 092 Kč
  • Zbytek doby (celkem 5 – 11 měsíců) je to 11% z průměrné mzdy v ČR = 4 667 Kč

Brigáda na Úřadu práce – přivýdělek pro nezaměstnané

Nezaměstnaní v evidenci Úřadu práce, si mohou přivydělat i nějakou tu korunu navíc. Pro brigády na Úřadu práce, ale platí přísné omezení.

Během evidence na Úřadu práce, není možné podnikat jako OSVČ. Není možné pracovat na brigádě s dohodou o provedení práce (DPP).

Brigáda na ÚP, může mít pouze formu práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Nebo to může být pracovní či služební poměr (zkrácený/částečný úvazek).

Začátek nějaké práce (brigády), musí být na ÚP nahlášen ihned – nejpozději v den začátku práce. Jinak by hrozila sankce – vyřazení z Úřadu práce (a následně pak 6 měsíců není nárok na zařazení do evidence nebo na podporu v nezaměstnanosti).

Maximální přivýdělek na Úřadu práce

Pro jakýkoliv přivýdělek během nezaměstnanosti (brigáda na Úřadu práce), platí i omezení pro maximální možný příjem. Jako nezaměstnaný, si můžete přivydělat maximálně jednu polovinu minimální mzdy.

Minimální mzda, se bude od začátku roku 2024 zvyšovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje, že minimální mzda bude 18 900 Kč . Na Úřadu práce by tedy bylo možné mít maximálně 9 450 Kč hrubého měsíčně. Pokud by byl příjem vyšší, pak to povede k vyřazení z evidence na ÚP.

V době, kdy máte nějaký příjem z brigády, také není nárok na podporu v nezaměstnanosti. Přivýdělek tedy mohou mít jen ti, kterým již podpora skončila. Nebo je nutné počítat s tím, že se výplata podpory přeruší.

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?