Roční zúčtování daně 2024 – termín, daňové slevy a odečty, vrácení přeplatku

<span>Termín pro daňové přiznání u zaměstnanců (roční zúčtování) je do 15. února 2024. Do tohoto termínu je nutné dodat mzdové účetní všechny podklady. Pokud je nárok na vrácení daní (daňový přeplatek), tak vám firma peníze pošle společně s výplatou za březen (tj. během dubna 2024).</span> Termín pro daňové přiznání u zaměstnanců (roční zúčtování) je do 15. února 2024. Do tohoto termínu je nutné dodat mzdové účetní všechny podklady. Pokud je nárok na vrácení daní (daňový přeplatek), tak vám firma peníze pošle společně s výplatou za březen (tj. během dubna 2024).

Pro zaměstnance, se blíží poslední termín, do kdy je nutné požádat o roční zúčtování daně.

Nejpozději do 15. února 2024, je zaměstnavatele nutné požádat o provedení zúčtování a hlavně mu dodat všechny potřebné podklady.

Některým zaměstnancům ale může vznikat povinnost, aby si podali daňové přiznání sami. Pokud mají nějaké další příjmy vyšší než 20 000 Kč, pak za ně daně nevyřeší firma, a budou si muset podat klasické DPFO.

Co je to roční zúčtování daně a jak se liší od daňového přiznání?

Roční zúčtování se může týkat jenom zaměstnanců (podnikatelé vždy podávají jenom daňové přiznání (pokud mají tuto povinnost)). Za většinu zaměstnaných lidí, vyřeší daně firma.

Pouze část zaměstnanců si musí daňové povinnosti splnit sama – týká se to těch, kdo kromě zaměstnání mají i další příjmy (více než 20 000 Kč). Nebo těch, kdo pracují pro více firem (více souběžných zaměstnání).

Hlavní rozdíl mezi daňovým přiznáním a ročním zúčtování je asi v tom, že u ročního zúčtování nikdy nemůže vyjít nedoplatek. Může být případně nárok na vrácení daní (daňový přeplatek). Ale nikdy nemůže nastat situace, že byste státu na daních něco dopláceli.

Další rozdíl je i v termínech – roční zúčtování se řeší podstatně dříve – termín je už do 15. února 2024, zatímco termíny pro daňové přiznání jsou až na začátku dubna (letos to vychází na 2. 4. 2024, nebo případně až na začátku května, pokud budete řešit daně přes internet).

U ročního zúčtování, také dostáváte daňový přeplatek dříve (už během dubna), zatímco u daňového přiznání je to až později (lhůta je do 30 dnů – záleží na termínu, kdy bude podáno daňové přiznání).

Roční zúčtování daně 2024 – nejpozději do 15. Února

Asi ve většině firem je mzdová účetní (umí být někdy hodně neodbytná), která si termín sama pohlídá, a bude vás uhánět.

Roční zúčtování pro většinu lidí znamená zajít na mzdovou účtárnu a podepsat tam papíry – žádost o provedení ročního zúčtování (a současně se podepisuje i prohlášení poplatníka daně z příjmů na rok 2024).

Pokud si v daňovém přiznání chcete uplatnit i nějaké dodatečné slevy (například za dítě ve školce) nebo nějaké odpočty, abyste platili nižší daň, tak je k tomu nutné doložit různá potvrzení. Bez nich není na některé slevy/odečty nárok.

Co si může zaměstnanec odečíst z daní – daňové slevy 2024

V ročním zúčtování je možné dodatečně uplatnit všechny běžné daňové slevy, které nebyly zatím uplatňovány v průběhu předchozího roku.

A současně je možné uplatnit nárok na některé daňové slevy, které se započítají jenom jednou za rok – jedná se především o školkovné a slevu na manželku.

Školkovné (daňová sleva za umístění dítěte ve školce) je sice od 1. 1. 2024 zrušeno, v ročním zúčtování 2024 (příjmy za rok 2023), je ale možné tuto slevu ještě naposledy uplatnit. Může být nárok na slevu až 17 300 Kč. Je ale nutné doložit potvrzení ze školky.

Daňová sleva na manželku je 24 840 Kč. Od 1. 1. 2024 se změnily podmínky, a na tuto slevu bude nárok, jen pokud druhý manžel pečuje o dítě do 3 roků – to ale platí až pro rok 2024.

U příjmů za rok 2023, jsou ještě původní podmínky. Je nutné doložit čestné prohlášení o příjmech (na daňovou slevu za manželku je nárok, jen pokud má příjem do 68 000 Kč).

Co si může zaměstnanec odečíst z daní – daňové odečty 2024

Kromě těchto daňových slev, může být nárok i na různé další daňové odečty. Ty ale fungují trochu jinak.

Daňová sleva se odečte přímo z vypočítané daně. Daňové odečty snižují základ, ze kterého se vypočítá daň.

Takže kdy si v ročním zúčtování odečtete například 3000 Kč za darování krve, tak se vám vypočítaná daň sníží o 450 Kč.

Spoření na důchod – z daňového základu je možné odečíst až 24 000 Kč (daň se může snížit až o 3600 Kč). Musíte si ale na penzijní pojištění posílat minimálně 1000 Kč měsíčně (resp., odečítá se až to, co je nad 1000 Kč měsíčně).

Životní pojištění – z daňového základu je možné odečíst až 24 000 Kč (daň se může snížit až o 3600 Kč). Opět jedná se o pojištění, které si platíte sami (pokud vám na životní pojištění přispívá firma, tak příspěvek firmy se neodečítá).

Úroky z hypotéky – z daňového základu je možné odečíst až 300 000 Kč (daň se může snížit až o 45 000 Kč). Z daní se ale odečítají jenom úroky (ne celá splátky hypotéky). Dají se odečítat jenom hypotéky na bydlení (ne ty na rekreační objekty). Pokud je to hypotéka sjednaná od roku 2021, tak je limit jenom poloviční – maximálně 150 000 Kč.

Odpočet darů – z daňového základu je možné odečíst až 30% – sčítají se všechny možné dary – od klasické charity, přes kulturu, školství, sport, ekologii, nebo i darování krve či krevní plazmy. Dříve byl limit jenom 15%. Mimo jiné i kvůli Ukrajině (a dříve kvůli COVID) se to zvýšilo na 30% (a toto zvýšení platí i pro příjmy za rok 2023).

Darování krve – za každý bezplatný odběr krve, je možné z daní odečíst 3000 Kč (daň se sníží o 450 Kč) – darování krve se ale současně počítá do celkového limitu pro dary – maximálně 30% z vyměřovacího základu. Za darování kostní dřeně je to dokonce až 20 000 Kč.

Příspěvky odborům – možnost odečítat příspěvky odborům se od 1. 1. 2024 zrušila – u ročního zúčtování v roce 2024 (příjem za rok 2023), to ale ještě neplatí, a je tak možné odečíst až 3000 Kč (skutečně zaplacená částka, maximálně ale 1,5% z celkových zdanitelných příjmů).

Zvyšování kvalifikace – i tato možnost je od 1. 1. 2024 zrušena, takže letos je to naposledy, kdy je možné odečíst maximálně 10 000 Kč (u lidí se zdravotním pojištěním až 15 000 Kč). Platí to pro zvýšení profesní kvalifikace, kterou vám neplatila firma.

Kdy je nárok na vrácení daní – kdy dostanu přeplatek?

Pokud při ročním zúčtování neuplatníte nějaké dodatečné daňové slevy nebo odečty, tak vám s vysokou pravděpodobností vyjde 0. Při uplatnění slev a/nebo odečtů, může ale vyjít i daňový přeplatek (tedy že jste na zálohách na daň během roku zaplatili více a máte nárok na vrácení peněz).

Daňový přeplatek se vrací, pokud je to více než 100 Kč. Peníze vám vrátí přímo zaměstnavatel. A to společně s březnovou výplatou (která chodí na účet v dubnu).

Kdy musí zaměstnanec podávat daňové přiznání sám?

Někdy se ale o daně nepostará firma, a budete si vše muset vyřešit sami. Platí to hlavně v situaci, kdy kromě výplaty, máte i jiný příjem.

Například z podnikání, z nájmu, z nějaké souběžné práce (třeba i na dohodu DPČ, pokud se platí zálohová daň). Pokud jsou tyto další příjmy vyšší než 20 000 Kč, tak se připravte na vyplňování růžového papíru (DPFO) pro FÚ.

Za nezaměstnané, může roční zúčtování řešit ještě poslední zaměstnavatel (pokud po skončení zaměstnání neměli jiné příjmy). Při více zaměstnáních během roku (postupně za sebou), to také řeší poslední firma.

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?