Okamžitá výpověď ze zaměstnání – kdy je možné skočit v práci „na hodinu“

<span>Okamžitá výpověď ze zaměstnání je možná jen ve výjimečných případech. Zaměstnanec může odejít „na hodinu“, pokud mu firma neplatí výplatu. Zaměstnavatel může dát „hodinovou“ výpověď, pokud došlo k nějakému zvláště hrubému porušení povinností (pracovně právních předpisů).</span> Okamžitá výpověď ze zaměstnání je možná jen ve výjimečných případech. Zaměstnanec může odejít „na hodinu“, pokud mu firma neplatí výplatu. Zaměstnavatel může dát „hodinovou“ výpověď, pokud došlo k nějakému zvláště hrubému porušení povinností (pracovně právních předpisů).

Při výpovědi v zaměstnání, je obvykle výpovědí lhůta dva měsíce. Existuje ale několik případů, kdy může zaměstnání skončit i bez výpovědní doby. Pracovní poměr, může být výjimečně ukončen doslova z hodiny na hodinu.

Kdy je možná výpověď „na hodinu“ – okamžité ukončení pracovního poměru?

Pracovní poměr, může být ukončen vzájemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Při ukončení zaměstnání dohodou, je možné domluvit i okamžitý konec.

Nebo se dohodnout na konci pracovního poměru i někdy do budoucna (za týden, ta měsíc, na konci roku, apod.).

Při standardní výpovědi (od zaměstnance nebo od zaměstnavatele), končí pracovní poměr až po uplynutí výpovědní doby.

Výpovědní lhůta je obvykle 2 měsíce (může být domluvena i delší), a začíná až od začátku dalšího kalendářního měsíce (po doručení výpovědi).

Okamžitá výpověď, je možná také. Ale spíše jenom ve výjimečných případech:

 • Ze strany zaměstnavatele to může být z důvodu hrubého porušení pracovně právních předpisů, nebo při odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
 • Ze strany zaměstnance, je možná okamžitá výpověď, pokud zaměstnavatel nezaplatil výplatu, nebo ze zdravotních důvodů

Zvláštním případem, kdy může pracovní poměr také skončit ihned („na hodinu“), je zkušební doba. Zaměstnanec může ve zkušební době ukončit pracovní poměr prakticky kdykoliv a ihned. Pro zaměstnavatele platí určitá omezení (viz dále).

Okamžitá výpověď „na hodinu“ od zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele platí poměrně přísná omezení, kdy může propustit zaměstnance. V tomto ohledu, je zákoník práce jednoznačně na straně zaměstnanců.

Okamžitá výpověď od zaměstnavatele (propuštění „na hodinu“), je možná jenom velmi výjimečně:

 • Při zvlášť hrubém porušení pracovně právních předpisů
 • Při odsouzení pro úmyslný trestný čin (nepodmíněný trest na dobu delší než 1 rok)
 • Při odsouzení pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce (nepodmíněný trest na dobu delší než 6 měsíců)

Tato okamžitá výpověď, je tedy možná pouze vzácně. Důvodem pro okamžité propuštění, tak není ani neomluvená absence nebo ani jiné méně závažné porušení právních předpisů.

Okamžitá výpověď, navíc není možná u těhotné ženy, nebo ženy na mateřské dovolené. Okamžité propuštění, také není možné u zaměstnance na otcovské dovolené, nebo na rodičovské dovolené.

Okamžitá výpověď „na hodinu“ od zaměstnance

Ani zaměstnanec, ale obvykle nemůže „jen tak“ okamžitě ukončit pracovní poměr (něco jiného je ukončení zaměstnání dohodou – viz dále).

Odejít z práce „na hodinu“ je možné, jenom pokud zaměstnavatel přestane platit výplatu nebo při zdravotních důvodech:

 • Okamžitá výpověď na hodinu, protože firma nezaplatila výplatu více než 15 dní, po uplynutí splatnosti
 • Okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů – pokud firma do 15 dnů od předložení lékařského posudku (zdravotní důvody), neumožnila převedení na jinou práci

Pokud firma nezaplatí výplatu v běžném výplatním termínu, pak to ještě není důvodem pro okamžitou výpověď. Mzda (plat) je obvykle splatná do konce následujícího kalendářního měsíce. A poté je nutné počkat ještě 15 dní.

U zdravotních důvodů, pokud zaměstnanec předloží lékařský posudek, že pozbyl zdravotní způsobilost, má zaměstnavatel povinnost převést zaměstnance na jinou práci (pokud je to možné). Nebo mu může dát výpověď (podle paragrafu 52 písmeno d) nebo podle paragrafu 52 písmeno f)).

Okamžité ukončení pracovního poměru dohodou

Pracovní poměr je možné ukončit „kdykoliv“, pokud se na tom zaměstnanec a zaměstnanec dohodnou. Jedná se o dohodu, tedy svobodné rozhodnutí obou stran.

Dohoda o ukončení pracovního poměru, může být sjednána tak, že práce končí ihned. Nebo k nějakému budoucímu datu (za 3 dny, na konci týdne, na konci měsíce, na konci roku, apod.).

Dohoda o ukončení zaměstnání, ale nesmí být sjednána do minulosti. Taková zpětná dohoda by nebyla po právní stránce v pořádku.

Okamžitá výpověď během zkušební doby

Během zkušební doby, se obvykle pracovní poměr neukončuje výpovědí. Ve zkušební době, může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec ukončit pracovní poměr téměř kdykoliv. Nejedná se ale o výpověď, ale o zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

U zaměstnance stačí, pokud zaměstnavateli písemně sdělí, že ukončuje zaměstnání ve zkušební době. To je možné kdykoliv, a může to platit ihned.

Zaměstnavatel může také propustit zaměstnance téměř kdykoliv během zkušební doby. Je zde pouze jedna výjimka, která se týká zaměstnanců na neschopence.

Během pracovní neschopnosti, nesmí zaměstnavatel ukončit pracovní poměr během prvních 14 dní neschopenky. Od 15 dne neschopenky, již ale je možné ukončit pracovní poměr ve zkušební době.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti při okamžité výpovědi

Při okamžitém ukončení pracovního poměru, může být nárok na podporu v nezaměstnanosti, podle standardních podmínek.

Na podporu je nárok:

 • Při ukončení zaměstnání ve zkušební době
 • Při ukončení zaměstnání ze zdravotních důvodů
 • Při ukončení zaměstnání dohodou (pokud je to bez vážného důvodu, pak je podpora nižší)
 • Při okamžité výpovědi ze strany zaměstnance
 • A v řadě dalších případů, kdy platí běžné podmínky

Při okamžité výpovědi ze strany zaměstnavatele (při odsouzení pro trestný čin, nebo při zvláště hrubém porušení pracovně právních předpisů), ale nemusí být nárok na podporu vůbec.

Pokud dostal zaměstnanec během posledních 6 měsíců výpověď pro zvlášť hrubé porušení povinností, pak jej Úřad práce vůbec nezařadí do evidence uchazečů o zaměstnání a nevzniká ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Užitečné infomace
Jistá půjčka online
Online žádosti
Kde vzít peníze?