Přídavky na dítě v roce 2022 – kalkulačka a nové podmínky

Přídavky na dítě v roce 2022 – kalkulačka a nové podmínky

Od poloviny roku 2021, se zvýšily přídavky na dítě o 26%. Podle věku dítěte, to bude o 130 až 380 Kč. Na přídavky je také nově nárok, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Životní minimum se pak od 1. 4. 2022 zvyšuje o cca 10% a následně od 1. 7. 2022 je i druhé zvýšení o 8,8%.

V roce 2021, se zásadním způsobem, změnily podmínky pro nárok na přídavek na dítě. Zatímco dříve, měly na tuto sociální dávku nárok rodiny, u kterých průměrný měsíční příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima, od poloviny roku 2021 se to změnilo na 3,4 násobek životního minima.

Nárok na dětské přídavky, tak má mnohem více rodin. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odhaduje, že zatímco nyní má na dětské přídavky nárok cca 240 tisíc dětí, nově to bude až 620 tisíc dětí.

Kromě změny podmínek, došlo od července mělo ke zvýšení příspěvku na dítě o cca 26%. Podle věku dítěte, se přídavek zvýší o 130 až 380 Kč.

V roce 2022, je zde další poměrně zásadní změna, která ovlivní nárok na dětské přídavky. Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 – 390 Kč). Díky zvýšení životního minima, bude mít od dubna 2022, nárok na přídavky více rodin (zvýší se hranice průměrného měsíčního příjmu, do které je nárok na tuto sociální dávku).

Podruhé se zvyšuje životní a existenční minimum už od začátku července. Od 1. 7. 2022, platí druhé zvýšení o 8,8%. Opět to znamená, že na přídavky bude mít nárok více dětí.

Kalkulačka: Výpočet přídavku na dítě od 1. 7. 2022

Ke změně podmínek, pro nárok na příspěvek na dítě, došlo v polovině roku 2021. V roce 2022, dochází od 1. 4. 2022 a následně od 1. 7. 2022 ke zvýšení životního minima. Na přídavky je nárok, pokud průměrný (čistý) měsíční příjem rodiny, nepřekročí 3,4 násobek životního minima:

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 7. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4620 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

O kolik se zvýšily přídavky na dítě?

Zvýšení příspěvku na dítě, bylo v roce 2021 o cca 26%. Zvýšení příspěvku na dítě se týkalo všech věkových kategorií, jednalo se o zvýšení o 130 až 380 Kč.

Přídavek na dítě, je vyplácen ve dvou rozdílných sazbách – podle toho, jak jsou splněny podmínky:

  • Základní výše příspěvku na dítě – nárok mají všechny rodiny, které mají průměrný měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima
  • Zvýšené přídavky na dítě (nově až o 380 Kč více) – nárok mají rodiny, kde kromě výše uvedené podmínky, má alespoň jeden ze členů rodiny, příjem ze zaměstnání nebo podnikání (nebo srovnatelný příjem, jako je podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenská či ošetřovné), ve výši minimálně 4620 Kč měsíčně

Kolik budou přídavky na dítě v roce 2022?

Od začátku července 2021, se přídavky na dítě zvýšily o 26 – 38%, tj. o 130 – 380 Kč. Od 1. 7. 2021, jsou dětské přídavky, v této výši:

Příspěvek na dítě Základní příspěvek Zvýšený příspěvek Zvýšení
Dítě do 6 roků 630 Kč 1 130 Kč +130 Kč / +330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1 270 Kč +160 Kč / +360 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 1 380 Kč +180 Kč / +380 Kč

Změna podmínek pro nárok na příspěvek na dítě

Jak již bylo v úvodu zmíněno, od července 2021 mají na dětské přídavky nárok i rodiny s vyššími příjmy. Namísto předchozího 2,7 násobku životního minima, je nárok až do 3,4 násobku životního minima. Od dubna 2022 a od července 2022, se k tomu přidává ještě zvýšení  životního minima.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že od července 2022, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 22 4742 Kč. Tedy při příjmu o několik tisíc korun vyšším, než v roce 2021.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je od července 2022, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 43 554 Kč. Tedy opět i při podstatně vyšším příjmu, než dříve.

Jak se posuzuje příjem pro nárok na dětské přídavky?

Dětské přídavky se vyřizují na Úřadu práce. Výše příjmu se dokládá prostřednictvím příslušného formuláře – doklad o výši čtvrtletního příjmu. Toto potvrzení, je potřeba na Úřad práce dokládat 4x za rok – obvykle v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu.

Jako příjem, se započítává například: čistá výplata ze zaměstnání (nebo i příjem z DPP nebo DPČ), podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci. Dále také nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), důchodové dávky (invalidní nebo starobní důchod) nebo i další pravidelné příjmy.

Jako příjem se naopak nepočítají některé sociální dávky – příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, přídavky na dítě, porodné, apod.

Počítá se i příjem z podnikání. A to buď jedna dvanáctina příjmů v daňovém přiznání a/nebo minimálně jedna polovina z průměrné mzdy (do poloviny roku 2022 je to minimálně 18600 Kč).

Pokud má někdo podnikání, jen jako vedlejší činnost, pak se počítá příjem z daňového přiznání, nebo případně jedna čtvrtina z průměrné mzdy (do poloviny roku 2022 je to 9400 Kč).

Další finanční nabídky