Kalkulačka – výpočet exekuce na DPP od 1. 7. 2022?

Kalkulačka – výpočet exekuce na DPP od 1. 7. 2022?

To, že by práce na DPP byla nějaká „ochrana před exekucí“, bohužel neplatí. Příjem z práce na DPP může exekutor „zabavit“ stejně, jaké jiné příjmy.

O tom, že exekutor může provádět srážky z platu nebo ze mzdy, když pracujete v zaměstnání a někde něco dlužíte, jste už určitě slyšeli. Pokud by vás ale zajímalo, jak je to s možností exekuce, pokud budete pracovat na dohodu o provedení práce (DPP), pak si to můžete sami spočítat v následující kalkulačce. Podíváme se i na vše co souvisí s  DPP a jak je to s exekucí u takového zaměstnání?

Mohou být exekuční srážky i na příjem z DPP?

Obecně platí, že exekuční srážky mohou být prováděny z mnoha různých příjmů. Ať už je to exekuce na plat, nebo třeba tak i exekuce na důchod. Exekuce může ale být i na podporu v nezaměstnanosti, na sociální dávky, na mateřskou, na rodičovský příspěvek, nebo třeba na nemocenské dávky.

Stejně tak, jako může exekuce postihnout různé druhy příjmů, může postihnout i různé formy pracovně právních vztahů. Exekuční srážky tak mohou probíhat, jak u výplaty z klasického pracovního poměru, tak i při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), nebo i při práci na DPP (dohoda o provedení práce).

Výpočet exekuce na příjem z DPP v roce 2022

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu z DPP (nebo i jiný příjem, výpočet se u jednotlivých druhů příjmu nijak neliší).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Exekuce na DPP (dohoda o provedení práce) 2022

I když má práce na DPP řadu výhod – třeba už jen to, že do 10000 Kč se neplatí sociální a zdravotní pojištění, a i další výhody. To, že by práce na DPP byla nějaká „ochrana před exekucí“, bohužel neplatí. Příjem z práce na DPP může exekutor „zabavit“ stejně, jaké jiné příjmy.

Při exekuci na příjem z DPP tedy neplatí žádné zvláštní výjimky nebo jiná omezení. Srážky se provádí podle stejných pravidel, jako u jakéhokoliv jiného příjmu.

Jediným rozdílem u exekuce na DPP, oproti standardní výplatě, tak může být snad jen to, že dohody o provedení práce bývají uzavírány na nižší příjem. Může tak snadno nastat situace, kdy exekutor sice nařídí provádění srážek, ale výše příjmu z DPP bude natolik nízká (nižší než nezabavitelné minimum), že se reálně nic nestrhne.

Nejvyšší soud rozhodl, že nezabavitelné minimum bude v roce 2022 vyšší

Nejvyšší soud vydal 8. června 2022 rozhodnutí, že nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, musí být vyšší.

Rozhodnutí soudu, je nyní závazné pro všechny, kdo řeší insolvenční nebo exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, mateřská, podpora, apod.).

Aktuální nezabavitelné minimum, by tedy mělo být 9416,25 Kč (platí po zvýšení životního minima od 1. července 2022). Pokud má dlužník i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak je to o 3138,75 Kč více.

Více informací o rozhodnutí Nejvyššího soudu najdete zde

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci na plat od 1. 7. 2022

Pokud je prováděna exekuce na plat (nebo jiný příjem), pak zůstává určitá část příjmu jako nezabavitelná částka. Ta se spočítá tak že:

  • Za dlužníka se započítá 9416,25 Kč
  • Za manželku/manžela dlužníka se započítá 3138,75 Kč
  • Za každé dítě dlužníka se započítá 3138,75 Kč

Celkový součet výše uvedených částek představuje nezabavitelné minimum, které nemůže být exekucí nijak postiženo.

Výpočet exekuce  – výše srážek od 1. 7. 2022

Pro další výpočet je rozhodující to, jaká je vaše čistá mzda. I když se u DPP do 10000 Kč neplatí sociální a zdravotní pojištění, daně se platí i tak (15% srážková nebo zálohová daň). Nad 10000 Kč se platí jak sociální, tak i zdravotní pojištění a daně.

Pro výpočet exekučních srážek tedy rozhoduje výše čisté mzdy. Od ní se odečte nezabavitelná částka. Pokud je zbytek vyšší než 25 110 Kč, pak vše co je nad, si „bere“ exekutor. Zbytek mzdy, nebo právě částka 25 110 Kč se rozdělí na třetiny. Podle toho, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku (viz: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?) pak zůstane jedna třetina nebo dvě třetiny, které se připočtou k základní nezabavitelné částce.

Příklad výpočtu exekuce na DPP v roce 2022

Máme zde zaměstnance, který pracuje pouze na DPP (nemá jiné příjmy). Jeho měsíční příjem v daném měsíci bude 10000 Kč. Zaměstnanec má exekuci z důvodu nepřednostní pohledávky. Nemá ani manželku, ani žádné děti:

  • Příjme z DPP = 10 000 Kč za měsíc
  • Čistá mzda z DPP = 8500 Kč (sociální a zdravotní se neplatí, příjem je do 10000 Kč)
  • Nezabavitelná částka = 9 416,75 Kč
  • Srážky na exekuci = 0 Kč, exekuce nemůže proběhnout, protože čistý příjem je nižší, než nezabavitelné minimum
  • Zbytek výplaty z DPP = 8 500 Kč

Exekuce na DPP – více zaměstnavatelů

Pokud má ale někdo příjem za zaměstnání, a současně si někde přivydělává formou nějaké brigády na DPP, pak se nezabavitelná částka zpravidla zohlední jen u jednoho zaměstnavatele (nebo se případně nezabavitelná částka rovnoměrně rozdělí mezi oba zaměstnavatele). Neznamená to tedy, že by se nezabavitelná částka započítala u obou příjmů (zaměstnavatelů), ale pouze u jednoho, nebo z části u obou.

Stejně tak, pokud by měl zaměstnanec uzavřeno více různých dohod u jednoho zaměstnavatele (nebo více zaměstnavatelů), tak že by u žádné z dohod nedosahoval ani příjmu ve výši nezabavitelné částky, tak se nejprve sečte celkový příjem, provede se výpočet srážek a ty se pak rovnoměrně rozdělí mezi jednotlivé dohody/zaměstnavatele. V případě pochybností je možné obrátit se na soud, který rozhodne o tom, jak a v jaké výši se mají provádět srážky.

Další finanční nabídky