Zdražení elektřiny a plynu – zvýšení cen od ledna 2024

Zdražení elektřiny a plynu – zvýšení cen od ledna 2024

Od ledna 2024, se budou zvyšovat regulované složky ceny elektřinu a plynu. Cena elektřiny se zvýší o 65,7%. Ceny plynu se zvýší o 38,8%. Koncové ceny pro domácnosti, by se ale měly zvýšit jen málo (regulovaná složka tvoří jen menší část koncové ceny).

Od začátku nového roku, se bude zdražovat. A hodně. Mění se DPH, což bude znamenat zvýšení cen za různé výrobky nebo služby. DPH u potravin se sice snižuje, ale obchodníci už předem upozorňují, že očekávají zvýšení cen o cca 7%.

Od ledna 2024, se budou zvyšovat například i poplatky za odvoz odpadu, nebo jízdné v MHD. Zvýší se daň z nemovitosti, a od března zdraží i dálniční známky. Začíná také platit vládní úsporný balíček, který přináší i další negativní dopady (zvýšení daní a snížení některých příspěvků, vyšší odvody pro OSVČ i pro zaměstnance).

Zdražení elektřiny a plynu v roce 2024

Od začátku roku 2024, se také bude zdražovat elektřina a plyn. Energetický regulační úřad (ERÚ), stanovil nové ceny pro regulovanou složku elektřiny a plynu:

  • Regulovaná složka ceny elektřiny se zvýší o 65,7%
  • Regulovaná složka ceny plynu se zvýší o 38,8%

Zvýšení regulované složky o 65,7% u elektřiny (nebo o 38,8% u plynu), ale neznamená, že by se celková cena zvýšila tak moc.

Regulovaná složka ceny elektřiny nebo plynu, tvoří jen menší část konečné ceny. Výsledná cena (a to, o kolik se zdraží), závisí i na konkrétním dodavateli a na tom, jakou má domácnost smlouvu (jestli je to se závazkem nebo ne, a na dalších faktorech).

Kolik bude stát elektřina od ledna 2024?

Od začátku roku, se zvýší regulovaná část ceny elektřiny. U domácností představuje regulovaná složka 39,2% z výsledné ceny (u firem, které využívají vysoké napětí, je to 29% a u velmi vysokého napětí je to 21%).

Průměrná cena regulované složky pro nízké napětí (tj. pro domácnosti nebo i malé firmy), se zvýší o 65,7%.

Podle odhadu ERÚ, by to ale velká většina domácnosti neměla příliš pocítit. Vzhledem k setrvalému poklesu neregulované složky, by výsledné ceny měly zůstat zhruba stejné.

Podle jiných odhadů, si ale průměrná domácnost (se spotřebou 3000 kilowatthodin), za elektřinu připlatí asi 4 tisíce korun za rok.

Velké zvýšení cen, se naopak očekává především u velkých firem (které odebírají vysoké a velmi vysoké napětí). U nich se mohou končené ceny zvýšit o 105,5% – 190,9%.

Tabulka: Zdražení průměrné ceny elektřiny od 1. 1. 2024

Průměrná cena elektřiny za MWh 2023 2024 změna
Cena za distribuci 1 516,30 Kč 1 995,79 Kč +31,60%
Cena za systémové služby 113,53 Kč 212,82 Kč +87,50%
Příspěvek na POZE 0 Kč 495 Kč
Cena za činnost OTE 10,16 Kč 13,18 Kč +29,70%
Regulovaná složka celkem 1 639,99 Kč 2 716,79 Kč +65,70%

Kolik bude stát plyn od ledna 2024?

Regulovaná složka ceny plynu je zhruba 19,6% (pro střední a velké odběratele je to cca 11%). Tato regulovaná cena, by se měla od ledna 2024 zvýšit o 38,8% (pro střední a velké odběratele o 41,8%)

I u končených cen plynu, se neočekává příliš velké zdražení. Pokud měl někdo ceny na úrovni cenového stropu, tak se mu celková cena v roce 2024 sníží.

V konkrétních případech ale může dojít i ke zvýšení cen (záleží na konkrétním dodavateli, na smlouvě a na spotřebě).

Drahá elektřina a plyn – nárok na přídavky na bydlení v roce 2024

Domácnosti, které mají vysoké náklady na bydlení, mohou mít nárok na podporu od státu. Na Úřadu práce, je možné vyřídit přídavky na bydlení. Na tyto sociální dávky, mohou mít nárok všechny domácnosti, kde jsou náklady na bydlení vyšší než 30% příjmu.

Mezi náklady na bydlení, se započítávají kromě nájmu, právě i zaplacené účty za elektřinu nebo plyn. Počítají se i další spojené s bydlením (náklady za služby, apod.).

Při vyských nákladech na bydlení, může být nárok na přídavky. Ty mohou být od několika stokorun měsíčně, až po několik tisíc korun (průměrná částka je 6400 Kč měsíčně).

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení, a kolik je možné dostat, si můžete sami spočítat v kalkulačce pro výpočet přídavků na bydlení od ledna 2024.

Další finanční nabídky